print icon

VIES – kontrola platnosti IČ DPH


Môžete si overiť platnosť IČ DPH vydaného v niektorom z členských štátov výberom z ponuky členských štátov a zadaním čísla, ktoré požadujete overiť.


Členský štát *
IČ DPH *
Aktuálny dátum 18/09/2010 (dd/mm/rrrr)
 
členský štát žiadateľa
IČ DPH žiadateľa