Europská Investičná banka poskytuje bezprecedentnýobjem úverov

Európska investičná banka poskytuje bezprecedentné objem úverov

  •  Dátum vydania: 25. februára 2010
  •  Referencia: 2010-024-EN

Európska investičná banka (EIB), zvýšila celkový objem úverov v roku 2009 vo výške 79bn, 37% nárast od 58bn EUR v roku 2008. To predstavuje nový míľnik v poskytovaní finančnej podpory pre európske hospodárstvo.

V minulom roku, EIB posilnila svoje zameranie na (i) malé a stredne-veľké podniky (MSP), (ii) ekonomicky slabších regiónoch po celej Európe ("konvergenčných regiónoch"), a (iii) odvetvia energetiky v súvislosti s bojom proti zmeny klímy.

"EIB sa ukázala byť pevný pilier finančnú silu a stabilitu v minuloročnej mimoriadne ťažké hospodárske prostredie. Banka bola odhodlaná dosiahnuť ambiciózne ciele v roku 2009. Doručený a prekračované. Urobili sme viac, lepšie a rýchlejšie a jasne ukázali, že môžeme významným spôsobom prispieť k európskej ekonomiky ", Prezident EIB Philippe Maystadt povedal.

V roku 2009 EIB podporila sumou 13 mld v úverových liniek pre katalyzátorovú banky pre cielené poskytovanie úverov Malé a stredné podniky, Což predstavuje nárast o 55% v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Viac ako 75% z 21 miliárd EUR, podpísanej v rokoch 2008-2009 bola vyplatená sprostredkujúcich bánk do konca roka 2009 (EUR 16bn) a dosiahol 90% konečných príjemcov malé a stredné podniky (viac ako 50 000 malých a stredných podnikov v celej Európe v roku 2009).

Úverových aktivít v konvergencie oblasti dosiahli 29bn (36% zvýšenie sumy z 21 miliárd v roku 2008) tvorí 37% z celkového objemu úverov banky. Pôžičiek bola geograficky vyrovnaný v celej EÚ, s novými členskými štátmi, ktoré dostane 13 mld EUR.

Treťou prioritou - boj proti klimatických zmien - Vyústil v takmer 17 miliárd eur na pôžičky pre projekty, ktoré prispievajú k zníženiu objemu emisií CO2, vrátane energie z obnoviteľných zdrojov (4,2 miliardy eur), energetickej účinnosti (1,5 mld EUR), R & D pre čistejšej dopravy (EUR 4,7) a investície do mestskej dopravy (5,5 mld EUR).

Hoci v krajinách EÚ predstavoval leví podiel úverov EIB v roku 2009 (vyše 70 miliárd EUR alebo 89% z celkového objemu), banka tiež poskytla významnú finančnú podporu do krajín mimo EÚ.

Banka naďalej finančne veľmi silná a zvýšil viac ako 79bn EUR na kapitálových trhoch, na ktoré sa vynikajúce úverové postavenie a zvuk stratégie financovania v mimoriadne nepokojné čase.

Poznámka pre redakcie:

Európska investičná banka bola založená v roku 1958 Rímskou zmluvou ako dlhodobý požičiavajúca banky v Európskej únii. Hlavnou úlohou banky je prispievať k integrácii, vyváženému rozvoju a ekonomickej a sociálnej súdržnosti v členských štátoch EÚ. Okrem podpory projektov v členských štátoch, jej úverovej aktivity zahŕňať aj financovanie investície v budúcich členských štátoch EÚ a partnerských krajín EÚ. EIB kladie značné objemy finančných prostriedkov na kapitálových trhoch, ktorá sa požičiava za výhodných podmienok pre projekty presadzovanie cieľov politiky EÚ. Banky v súlade AAA rating sa opiera o podporu firmy akcionár, silnú kapitálovú základňu, výnimočnú kvalitu aktív, konzervatívne riadenie rizík a zvuk stratégiu financovania.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode