Capital Management - riadenie ľudského kapitálu

Capital Management - riadenie ľudského kapitálu
 
 
Capital Management je skratka pre riadenie ľudského kapitálu a zahŕňa všetky procesy riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.
Niekedy sa označuje tiež zjednodušene ako personalistika.
 
Jedná sa o pojem, ktorý označuje najmodernejšiu koncepciu personálnej práce. Riadenia ľudského kapitálu kladie ešte silnejší dôraz na rozvoj vedomostí a zručností ako je tomu u riadenie ľudských zdrojov  v súlade s koncepciou ľudského kapitálu, schopnosťou organizácie maximálne využívať a zdieľať potenciál ľudí ako pre každodennú prácu, tak pre inovácie.
 
Riadenia ľudského kapitálu zahŕňa celý rad postupov a rôznych metód riadenia pre prácu s ľuďmi a ich rozvojom v organizácii. Riadenia ľudského kapitálu sa týka prakticky všetkých manažérov v organizácii.
 
Súvisiace pojmy a metódy:
 
 
Analýza sociálne siete
Human Resources Management - riadenie ľudských zdrojov
Ľudský kapitál
Kľúčové kvalifikácie (Core Skills)
Matica Jacka Welcha (Jack Welch Matrix)
Personálny audit
Osobná kvalifikácia
Sociometria
Špecifikácie pracovného miesta
Stratégia riadenia ľudských zdrojov (Personálne stratégie)
SWOT analýza
Výskum spokojnosti (Satisfaction Survey)
 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode