Čo msí INVESTOR spľnať

Kvalifikačné Investori

Oprávnené investori musia byť registrovaní podľa .................komisie.http//www..................
 
Investori môžu byť jednotlivci alebo osoby bez obchodných operácií, ktorí riadia menej ako $ 5 miliónov financií. Transakciu fondov a komoditných fondov s inštitucionálnymi investormi nemajú nárok.
 
Investície do kvalifikovaných firiem a spoločností musia byť zaplatené v hotovosti k výmene akcií, podiel na vlastnom imaní, alebo kvalifikovanóm a skrátenóm dlhu so splatnosťou kratšou ako päť rokov. Investície nemôžú byť vznesené na základe iného daňového motivačného programu a to nie je povolené pre provízie alebo inej odmeny ktoré má zaplatiť záujemca - klient priamo alebo nepriamo za pokus o investíciu.
 
Kvalifikačné podnikania
Pred prijatím investičného kapitálu, musí byť obchodne kvalifikovaní ako oprávnení investor sa musí zaregistrovať u daňového komisára pomocou https://www...................
 
Po jeho schválení firma dostane spôsobilosť pre investície menom úveru.
 
Ak chcete mať nárok, podnikania,Musí to byť spoločnosť, alebo partnerstvo
 
Podani Investora sa zhrnuje do nasledovných skupín
Aplikácia
Schválenie
Zhrnutie
 
Ďalšie informácie
Oddelenie Daňového poriadku
 

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode