Prezentácia Spoločnosti - Projektu pred Investorom

Prezentácia Investor sa rozhodne na základe prezentácie, ktorú dá na osobitnom zasadnutí. Táto prezentácia bude základom vášho prejavu.Prezentácia by mal byť o niečo podrobnejšia ako jéj zhrnutie, ale nie príliš zdĺhavím textom.Prezentácia musíbiť byť krátká a k veci. Mala by obsahovať informácie o analýze trhu o vašej odlíšnosti od konkurencie a aký je rozdiél od konkurencie od vašéj spoločnosti. To je ten správny plán ako vysvetliť spôsob použitia finančných zdrojov, a aký bude účinok financovania. Niektorí investori vám umožní dokončiť svoju prezentáciu a potom klásť otázky a iné preruší vás. To závisí od ich osobnosti. Urobte si čas odpovedať na otázky jasne a k veci spôsobom. Pripravte sa na tento druh otázky a odpovedať na ne s dôverou inak,majte na misli že vyjadrenie prezentácie nebude dosť presvedčivé. Prezentácia by mala odpovedať na niektoré dôležité otázky, ako: Čo vaša firma prevádzkuje akú činnosť vykonáva aký je stav alebo história spoločnosti čo odlišuje firmu od konkurencie aké potrebujete finanční plán k splneniu projektu, čo je na trhu so súťažou v projekte ako budete generovať príjmy projektu kto je vaša konkurencia a ako ju je možné prekonávať koľko finančných transakcii si myslíte, že by vám pomohlo k rozvíjaniu vašého podnikania. Predvádzanie prezentácie nie je ľahké, najmä keď viete, budúcnosť vašej firmy môže závisieť na vaše odpovede. Investori majú spôsob, ako vám zabespečiť včas dostatok finančných transakcii, ak sa im zapáči vaša prezentácia projektu, alebo nie. Zabránte tomu, aby ste rozpisovali ocenenie vašej firmy pri prezentácii.Uistite sa, že presne viete, koľko peňazí budete potrebovať a či je možné vysvetliť, čo presne budete robiť s nimi a nenechajte sa vmanipulovať v pasci otázok ohľadom stratégie odchodu.Mali by ste sa vrátiť do diskusie o tom, ako budete rast vaša spoločnosti.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webových stránok zdarmaWebnode