----------------------------------------INVESTOR ----------------------------------------

Zoženiem investorov, respektíve, zahraničný úver pre firmy.

Pre záujemcov o investorov, počet Investorov 400 s kontaktnými informáciami, adresou a webovými stránkami na investorov v rôznych oblastiach trhu.

Ak má niekto záujem o prípadné podrobnosti stačí ak napíše na email: monostav@centrum.sk

Ukážka jedného Investora v ľavom paneli bez kontaktu,voči zneužítiu prostriedkov.
 
Možnost spolupráce je nasledovná
 
 Získanie finančného kapitálu, vo vami vybranóv odvetví trhu, je potrebné detailne vypracovať podnikateľský plán projekt
 
Ktorý predložím k posúdeniu a schváleniu požiadavkám Investora.
 
Náš podiel so získaných finančných prostriedkov by bol rozdielní v závyslosti od druhu na čo by boli finančné prostriedky vynaložené, 
 
Medzi oboma stranami vopred spísanou dohodu o spoluprácii

Pre investorov ponúkame aktuálne projekty v stavebníctve, energetike, Bio-energie, solárnej energie,výstavba centier, hotely, vylové štvrte, poskytovanie úveróv pre firmy.                                         

---------------------------------------------------------------------------------------------

Overenie totožnosti zahraničných klientov - overenie adresy - Overenie identity - Podvod -veryfikácia hlasu - Overenie Veku - Overenie poštovej adresy - Kontrola ID dokladu, ID preukaz, Zistenie IP adresy - overenie ľudí.

O Investoroch nájdete viac v ľavom paneli

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

získam kontaktné informácie,ponuky, zákazky pre spoločnosti a záujemcov o vykonaní práce,
v stavebníctve, doprave, Realit.
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhladávanie súdnych a trestných činov v USA a Europe, Pri záujme o overení Amerických a Europských občanov, obchodníkov ma môžete kontaktovať na  monostav @ centrum.sk

Ako nedôjsť k problému v podnikaní a závezku Firmy k úhrade faktúr:

Podnikateľ musí na svojich pleciach niesť množstvo rizík. Či už ide, napríklad, o neistoty spojené s nestálosťou dopytu, s konkurenčným bojom, o hrozby možných reklamácií, obavy z prípadnej neschopnosti plniť si záväzky, či splácať úvery alebo o starosti vyplývajúce zo zamestnávania ľudí.

 

Medzi najväčšie riziká, s ktorými sa podnikateľ musí pasovať, patria nedostupné pohľadávky. Oneskorené platby faktúr alebo rovno ich neplatenie, pohľadávky voči podnikom, ktoré nechcú alebo nemôžu platiť – to je nemalý problém podnikateľského prostredia, obzvlášť na Slovensku.

Sú podnikatelia, ktorí si z dátumu splatnosti nerobia ťažkú hlavu. Dokonca tento údaj na došlej faktúre prehliadajú, akoby nešlo o nič dôležité, len bezvýznamné číselká. Poznám podnikateľa, ktorý sa bežne riadi heslom: „Nezaplatím, lebo nemusím.“ Na účte má peňazí dostatok, ale platí i mesiace po splatnosti a to len preto, že mu daný veriteľ nepríde dostatočné dôležitý,aby sa so zaplatením jeho pohľadávky obťažoval. Takúto pozíciu mu môže dať jedine moc.

Čím je podnik mocnejší, tým väčšie má výhody, širší manévrovacích rizík, istotu, tým jednoduchšie a samozrejmejšie môže demonštrovať svoju silu. Medzi najmocnejšie patria nadnárodné spoločnosti, medzinárodné siete obchodov, monopoly. Môžu vyvíjať nátlak na ceny dodávateľov, dávať si obrovské prirážky, využívať štátnu podporu, či platiť faktúry, kedy sa im zachce. Nesúhlasíš? Fajn, nájdeme si iného.

Ďalšími oneskorencami v uhrádzaní faktúr sú špekulanti. Krátko po tom, čo podnikateľ splní objednávku, začnú vyhľadávať všemožné cestičky vedúce k pozdržaniu platby. Pustia sa do hľadania neviditeľných chýb či zámienok k reklamáciám. Náhle sa množia nedorozumenia v komunikácii, nemôžu nájsť faktúru, potom si želajú, podrobnejší rozpis položiek, následne sú nie si istí, že sedí počet kusov, či množstvo použitého materiálu.

Najviac nedostupných pohľadávok však spôsobuje platobná neschopnosť odberateľa. Podnikateľov s „vybieleným účtom“ nie je málo a vplyvom hospodárskej krízy sa tento stav iba zhoršil. Môže sa jednať o krátkodobú platobnú neschopnosť spôsobenú objektívnymi skutočnosťami, ktorá nie je dôvodom na znepokojenie. Avšak, často sa stáva, že si zákazník objedná tovar, či služby na ktoré nemá peniaze. Možno má pred sebou vidinu budúceho zisku, alebo verí, že mu „pritečú peniaze“ od jeho dlžníkov, prípadne uvažuje o pôžičke. Dúfa, že to nejako zaplatí. Raz. Možno…

Najhoršia situácia nastáva vtedy, keď sa dlžný podnik, v dôsledku stratového podnikania, dostane do konkurzu. V tom prípade je podnikateľova pohľadávka len jednou z mnohých v zozname dlžôb a je veľmi pravdepodobné, že k jej urovnaniu už nikdy nedôjde.

Takto vzniká „bludný kruh“. Neplatia mi, tak z čoho mám platiť ja? Ako mám uhradiť svoje záväzky, keď mi nezaplatili moje pohľadávky?

Najjednoduchším riešením, ktoré úplne eliminuje obavy z neplatenia faktúr, sú platby v hotovosti. Nemáš u seba peniaze? Tak sa vráť, keď budeš mať.

Viacero podnikov i veľkoobchodov, často na základe zlých predchádzajúcich skúseností, odmieta predávať svoj tovar na faktúru. Prinajmenšom do času, kým sa zákazník nestane pre nich dostatočne významným a spoľahlivým, to znamená, dokiaľ nenakúpi značné množstvo tovaru za určitý obnos peňazí. Potom je možné dohodnúť sa na predaji na faktúru, avšak tiež s obmedzeniami – napríklad nákup na dlh len do nejakej maximálnej sumy, s minimálnou dĺžkou splatnosti, s hrozbou, že ak faktúra nebude uhradená včas, klient o výhody fakturácie príde a pod.

Avšak nie každý podnikateľ si môže dovoliť vytvárať takýto nátlak na odberateľov. Ak nie je dostatočne mocný, či niečím výnimočný naproti konkurencii, tak má smolu. Odberateľ sa obráti so svojim dopytom inam, niekde, kde mu umožnia nakupovať na faktúru.

Ďalším vhodným opatrením proti nedostupnosti pohľadávok je predfaktúra, čiže zálohová platba. Napríklad: zákazník si u podnikateľa objedná počítač a inštaláciu softwaru. Po vzájomnej dohode zašle podnikateľ zákazníkovi predfaktúru na sumu, ktorá zodpovedá 70 % celkovej ceny objednávky. Podnikateľ začne konať až po jej uhradení. Po dodaní nainštalovaného počítača, predloží zákazníkovi už kompletnú faktúru, v ktorej zohľadnil uhradenú zálohu, takže zákazník doplatí len zvyšok.

Lenže predfaktúra je závislá na dohode medzi odberateľom a dodávateľom. Ak kupujúci nesúhlasí, dodávateľ  ho nemôže nútiť. Potom musí jeden z nich ustúpiť, alebo sa kupujúci obráti inam.

Pri rozhodovaní podnikateľa, či odmietne zákazníka trvajúceho na platbe prostredníctvom faktúry, alebo to s ním riskne, zohráva dôležitú úlohu viacero faktorov. Napríklad veľkosť zákazky, dôležitosť zákazníka, jeho platobná schopnosť, množstvo ďalších podnikateľových odberateľov, vlastná finančná situácia podnikateľa.

Ak ministerstvo dopravy ponúkne podnikateľovi zákazku za niekoľko miliónov, nie je čo riešiť, treba ísť do toho. Ak má podnikateľ núdzu o klientov a navyše nemá dôvod o klientovej finančnej situácii pochybovať, určite to riziko stojí za zváženie. Avšak ak podnikateľ nemá peniaze na to, aby bol schopný danú zákazku splniť (napríklad potrebuje nakúpiť materiál), tým pádom by bol nútený ísť do pôžičky, jedná sa už o riziko s veľkým „R“. A ak navyše nemá istotu v platobnú schopnosť zákazníka, bol by hlupákom, keby objednávku prijal.

Najlepším riešením situácie s nedostupnými pohľadávkami by bolo formou zákonov. Ak podnikateľ nezaplatí faktúru do určitej lehoty, zablokujú mu účty a všetky príjmy idú na vyrovnanie dlhov. Dokým nie sú uhradené jeho záväzky, je mu na osobnú spotrebu povolený len minimálny príjem. Zároveň si tým zničil svoje dobré meno.

Ak sa podnikateľ nemôže domôcť splatenia svojich pohľadávok, smie sa obrátiť na súd a vymáhať svoje nároky súdnou cestou.

Objednávky na vami zvolenú službu,

1. získavanie aktualních informácii na výkon práce, produkt, obchod, Bankovníctvo - zmluvne dohodou.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bod č 2 je cenovo rozlišní od Bodu č 1 - Bod č 1 je zmluvne a dohodou, čo Bod č 2 je určení pevnou čiastkou.

2. Overenie totožnosti klienta, následne overenie pohľadávok,ak sú.Overenie platičov i neplatičov, overenie spoločnosti a súdne spory.

Službu č 2,  je možné predplatiť na dobu šesť mesiacov 700 € v Slovenskéj Repupublike.

A v Češkéj Republike šesť mesiacov 700 €

Facebook Twitter Google+ LinkedIn Addthis Blogger XING

Kontakt

Richard Kotrbčík

Dolná Súča 233
Trenčín
913 32

Mob: 0918 578 059

------------------
monostav @ centrum.sk

Vyhľadávanie

Ohodnoťte naše služby.
 
 

 

PayPal

  • Bitdefender:

    Clean

Business Loans

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode