Poskytované služby

Naša spoločnosť Vám poskytuje služby vedúce k získavaniu obchodných zákazok od zmluvných dodávateľov. Zákazkou sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od zmluvných partnerov s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Naša spoločnosť vykonáva kontrolu a ďalšie rozosielanie odpovedajúcich zákaziek od vybraných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce.

Zadanie zákazok prostredníctvom webu www.monostav.webnode.sk, alebo telefonicky umožňuje zákazníkovi, subjektu veľmi ľahko, rýchlo a efektívne rozoslať svoju požiadavku relevantným dodávateľom a získať tak celú radu ponúk k výberu.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom zákazníka ich osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov a sídlo spoločnosti.

Vyššie uvedené údaje slúžia pre získavanie obchodných zákazok medzi dodávateľom a zákazníkom. Zákazník má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na e-mailovej adrese monostav@centrum.sk, prípadne telefonicky na uvedenom čísle.

Odstúpenie od zmluvy

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy pokiaľ je jednanie zákazníka v rozpore s obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, ak porušuje záujmi tretích osôb, prevádzkovateľa resp. správcu serveru a podmienkami pre zadanie zákazky. Pri nedodržaní týchto podmienok si poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a následné nerozoslanie zákazok, resp. jeho odstránenie.

Záverečné ustanovenie:

Prevádzkovateľ neposkytuje záruky nepretržitej funkčnosti systému bezchybnej prevádzky.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode