Zoženiem investora pre Firmu

Aké chyby nerobiť pri príprave podnikateľských plánov

Krorý na zhrnutie a objasnenie - pre investorov. - citujem nižšie


Prvá vec, ktorú musíte vedieť je, že investori berú na seba riziko. Ďalšia vec, čo potrebujete vedieť, je, že investori nebudú brať akýkoľvek druh rizika. Čo robia, je, že pohľad na obchodný plán a vyhodnotia potenciálne riziká a potenciálnu návratnosť investícií, či návratnosť ich investícií. To je kľúč. Keď pochopíte, môžete sa podľa toho správať. Navyše, investori sa zvyčajne zaujímaju buď o podnikatelov alebo riaditelov veľkých spoločností, a preto majú tendenciu investovať len v odvetviach ktoré poznajú najlepšie. Z tohto dôvodu, ako budete prezentovať seba a svoje znalosti odvetvia je rozhodujúce  financovanie.

Timto trom závažným chýbám sa treba vyvarovať, sú uvedené nižšie:

1. Podnikateľský plán alebo zhrnutie nedostane pozornosť investorov je hlavným dôvodom, prečo ste nikdy nedostal odpoveď, keď nám pošlete vaše zhrnutie. Vaša zhrnutie je kľúčovou súčasťou vášho podnikateľského plánu, ktoré umožni alebo prerušenie svojho obchodného plánu. Zhrnutie je tvár vášho obchodného plánu a je prvá časť plánu ktoré investor vidí. Čo vidí v zhrnutí určí, či bude mať záujem, alebo nie. Takže, ako môžete získať investora aby sa zaujímal o nového obchodného plánu a zhrnutie? V podstate možno marketingového zástupcu ktorý bude hrať dobrú úlohu. Premýšľajte o predaji vášho podniku pre investora, ktorý je to, čo skutočne robíte. Keď hľadáte investície, ste predajní súčasťou vášho vlastného imania podniku. Vaši investori budú mať určitú kontrolu vašej spoločnosti, keď investujú, pretože kontrola je zlomok vášho vlastného imania. Podobne ako uvedenie výrobku na trh, čo potrebujete, aby váš podnik bol zaujímavý. Napíšte svoje zhrnutie tak, že bude ukazovať hlavne vyzdvihuje svoj obchodný plán. Veci, ktoré vaš investor bude zaujímať Zamyslite sa nad tým, či investora zaujímaju len Peniaze. To je tá najdôležitejšia vec na show, ale musíte dávať pozor. Byť pravdivý a prezentácie plánované zisky a možné riziká. Ak máte produkt, ktorý môže splniť potrebné investície vo vašom odbore, prezentácie. Používajte jazyk, ktorý je špeciálne navrhnutý tak, aby zaujal investorovú pozornosť.

2. Podnikateľský plán a zhrnutie, ktoré sú viac než optimistické záujme investorov. Navyše budete objavovať buď uvážlivých, alebo naivných investorov. Chceš sa uistiť, že všetky Vaše finančné dáta sú pravdivé a realistickejšie. To by mohlo vyžadovať výdavky nejaké peniaze. Pri písaní svojho obchodného plánu, by nebolo biť na škodu stráviť niekoľko tisíc dolárov na sprostredkovateľa, analytika trhu, a právnym zástupcom, aby urobili všetko i matematiku pre vás. Môžete tiež chcieť najať dobrého účtovníka ktorý presne rozdeli finanční pán, ako budú finančné prostriedky vynaložené a aké množstvo peňazí ide na vývoj produktov, výrobu, riaditeľske platy, platy zamestnancov a ostatné podnikateľskéj činnosti. Investori chcú vidieť čísla a chcú vidieť peniaze, ktoré sa sčítavajú. Môžete si staviť peniaze, že investori budú mať ich trhovú analytiku, ktorá sa zameria na vaše odvetvia a budú sa vzdialovať od svojho obchodného plánu, takže je potrebné, aby sa vaše údaje opierali o prieskum trhu a najlepšie na tom je, že to robí podľa odborníkov ktorí vidia oko s výskumom ďalších investorov. Právne poradenstvo by malo byť tiež najaté od skúseného právnika, pretože dobrý obchodník by mal mať príslušného právnika, ktorý pozná obchodné právo. Okrem toho bude vaš právny poradca tiež vedieť, ako najlepšie viesť firmu. Investori sa pozrú na to tiež. A čo je najdôležitejšie, svojho právneho poradcu majú tiež, ako na návrh nezverejnenie zmluvy budete chcieť pre svojeho investora zmluvu, aby sa zabránilo  vlastníctvo firmy a obchodné tajomstvo by boli odhalené vašich konkurentov.

3. Keď robiťe vaše úpravy obchodného plánu, nemusi byť nevyhnutne, že to bude dobrý nápad. Ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom odseku, mali by ste vážne uvažovať o prenájme,sprostredkovateľa,účtovníka, analytika trhu, právne poradenstvo na trhu a dát. Títo ľudia sú profesionáli a vedia, všetky spletité detaily o tom, ako podnikateľský plán by mal vyzerať a čo je najdôležitejšie, oni vedia, matematický a čo investor hľadá. Okrem toho, ak nie ste typ, ktorý je veľmi výrečný v predaji vášho podnikania,je dobré najať niekoho, kto napíše svoj výkonný súhrn takým spôsobom, ktorý môže formulovať, aby investor propagoval svoj podnik, ktorý upúta jeho záujem. Spolupracovať s odborníkmi si najmete na štúdium vo vašom odvetví. Investori chcú investovať do firmy, ktorá má príslušný výkonný tím a ktorý vie, čo robia.

----------------------------

Slobodu a flexibilitu v práci ste našli v podnikaní. Začínate alebo sa rozvíjate, a zisťujete, že potrebujete podnikateľský plán alebo biznis plán.

 
O tom, ako sa podnikateľský zámer pripravuje a čo má obsahovať, sa už veľa popísalo. I o tom aký, je dôležitý a potrebný. O tom, čo sa však píše medzi riadkami už menej. V nasledujúcom texte vám predstavíme informácie, ktoré treba mať pri jeho príprave na pamäti.
 

Kvalita vstupov

 
V anglicky hovoriacom svete sa vraví „garbage in, garbage out“ (smeti dnu, smeti von). To znamená, že kvalita podnikateľského plánu závisí od kvality vstupov, teda od informácií, ktoré doňho vložíme.  Na kvalitu vstupných informácií sa môžeme pozerať z viacerých hľadísk.
 
Kľúčovou súčasťou podnikateľského zámeru sú finančné projekcie alebo finančný plán, ktorý odzrkadľuje podstatu podnikateľského zámeru v konkrétnych číslach. Na základe týchto čísiel sa investor alebo banka rozhoduje. Preto je dôležité venovať tejto časti značnú pozornosť. Aby mnohí podnikatelia zaujali investora alebo banku, často uvádzajú vo finančných projekciách nereálne čísla. Veľmi častou chybou je nadhodnotenie tržieb/výnosov, resp. potenciálnych príjmov a podhodnotenie nákladov alebo opomenutie niektorých nákladov, resp. výdajov. Takéto nereálne očakávania sa následne odrážajú vo vyššom riziku pre investora alebo banku.
 
Finančné údaje odzrkadľujú situáciu na trhu a plánovanú pozíciu podniku na ňom. Vychádzajú z marketingových údajov a potenciálu trhu. V praxi nie vždy bývajú podnikateľské zámery postavené na správnych marketingových podkladoch a vstupných údajoch o trhu. Čím viac relevantných a hodnoverných údajov o trhu, tým lepšie.
 
A nakoniec, je tu prozaické prepojenie všetkých vstupov, napr. prelinkovanie tabuliek a údajov, najmä ak je finančný model robustný. Ak je finančný model správne nastavený, ľahšie sa dá uvažovať o rôznych scenároch „čo-ak“, a tým i podporiť a uľahčiť rozhodovanie investora alebo banky.
 

Pre koho je podnikateľský plán určený?

 
Podnikateľský plán by si mal podnikateľ v prvom rade pripraviť pre seba, aby vedel zhodnotiť potenciál trhu, služby alebo produktu, aby vedel, akým smerom sa má uberať a či sa mu vôbec finančne oplatí plán realizovať. Musí zvážiť, či jeho obchodný model je životaschopný, teda hlavne  či plánované príjmy prevyšujú plánované výdaje. Inak nepresvedčí ani investora ani banku.
 
Podnikateľský zámer slúži ako jeden z podkladov pre získanie externého financovania. Tu je potrebné si uvedomiť, aká je povaha projektu alebo štádium projektu/podnikania. V prípade, že je to nový rizikový projekt s veľkým potenciálom rastu,  podnikateľ by mal oslovovať investora (business anjela alebo fond rizikového kapitálu). V prípade stabilnejších finančných tokov, „zrelšieho“ podnikania, potrebné je zamerať sa na banky.  Okrem toho pre malých podnikateľov môžu byť vhodné aj mikropôžičkové schémy s inštitucionálnou podporou (EU, štát) pre rozbeh podnikania.
 

Plány sú na to, aby sa menili

 
Niekedy si poviete, načo budem pripravovať plán, keď sa situácia o pár mesiacov zmení. No a tak sa stane, že sa vrhnete do podnikania bez podnikateľského plánu. Plány sa tvoria v určitom čase s takými informáciami, ktoré sú v tom čase dostupné. Ani podnikateľské prostredie nie je statické, ani podnik nemenný. Vždy je potrebné s týmto rátať, a zároveň a aj napriek tomu plán vypracovať. Tak ako sa venujete podnikaniu a prispôsobujete sa prostrediu, súbežne upravujte i svoj plán a zapracúvate do neho očakávané zmeny, ktoré sa nedajú predpokladať.  Keď už je raz postavený, ľahšie sa mení už existujúci než hľadá iné riešenie a smer podnikania bez neho v prípade zmien podmienok na trhu. Zmeny a úpravy vám napovedia prostredníctvom vyjadrenia vo finančných projekciách, ktorým iným smerom sa ubrať alebo akú inú alternatívu zvoliť. Bez podnikateľského plánu to nie je možné a vy sa ľahko dostanete do slepej uličky.
 

Finančný vklad podnikateľa

 
V prípade, že ste na začiatku podnikania a hľadáte skôr investora než banku pre zabehnutý binznis, dôležitá je ďalšia vec, ktorú investori radi vo vašom zámere uvidia. Hľadajú v ňom vaše nasadenie a vašu vieru v podnikanie alebo projekt. Ak vidia, koľko ste ochotní investovať do podnikania vy sami, ľahšie sa im bude o financovaní vášho zámeru alebo projektu uvažovať. Máme tým na mysli váš finančný vstup do podnikania, teda nielen samotnú „nehmotnú“ myšlienku. Nie je to však podmienka a závisí od investora, ako sa k tomuto bodu postaví. Rôzni investori môžu mať rôzne postavené priority.
 

Ochota predať podnik

 
Investor pri rozhodovaní o vstupe do vášho podniku rozmýšľa, ako zhodnotí svoju finančnú investíciu. Pozerá sa na to, čo bude ďalej s jeho podielom v podniku. Musí ho niekde predať, a preto zvažuje, aké sú šance na takýto predaj ešte pred zainvestovaním do vášho podniku alebo projektu. Mnohokrát podnikatelia uvažujú s tým, že raz podiel od investora kúpia späť. I táto cesta je možná. Investorovi sa však znižujú šance na také zhodnotenie jeho investície, Ideálne strategickému, ktorý vo vašej oblasti podnikania už dlhšie funguje alebo si chce svoj záber podnikania rozšíriť.
 

Ľudský faktor

 
No a na záver, nemôžeme nespomenúť, že ani ten najlepší a najkrajší podnikateľský zámer nie je dobrý a nebude fungovať, pokiaľ nebude založený na korektnom vzťahu a dôvere medzi podnikateľom a investorom. Team ľudí, ktorí pracujú na predkladanom projekte a medzi ktorými funguje akási neviditeľná chémia, je základnou súčasťou a podmienkou fungovania zámeru a prináša takmer nevyčísliteľný význam  pre úspech celej finančnej transakcie.
 
Napísali Vlasta Kostercová a Zuzana Kresánková, ktoré prostredníctvom www.flexipraca.sk podporujú flexibilitu v práci cez osvetu o zamesntávaní na flexibilný pracovný úväzok a cestou podpory malého podnikania (virtuálne vizitky, príprava podnikateľských zámerov, informácie a rady).

 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode