Zamestnávateľ nemá prácu pre zamestnancov

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

V dôsledku hospodárskej krízy pociťujú podniky znížený záujem o svoju ponuku. Produkty, o ktoré bol donedávna záujem, teraz kupuje len sotvakto. Služby ktoré boli pred časom poskytované mnohým zákazníkom, sú v súčasnosti iba málo využívané. Tento výrazný pokles dopytu sa podpísal pod vážnu situáciu mnohých zamestnávateľov, ktorí nemajú pre svojich zamestnancov prácu a ani peniaze na ich mzdy.

V prípade, ak je nedostatok dopytu iba krátkodobý, čiže zamestnávateľ očakáva v krátkom časovom horizonte (dni, týždne) jeho opätovný nárast, zvyčajne nezavádza žiadne významné úsporné opatrenia. Počas tohto obdobia sa zamestnávateľ zväčša snaží dohodnúť so zamestnancami na čerpaní dovolenky,lebo im čerpanie dovolenky priamo nariadi.

Ak ide o dlhodobý jav a zamestnávateľ nemá pre svojich zamestnancov prácu celé mesiace, je negatívne ovplyvnený kompletný chod firmy a rýchlo sa zhoršujúca finančná situácia núti zamestnávateľa k radikálnym úsporným krokom. K nim neodmysliteľne patrí prepúšťanie a znižovanie miezd zamestnancom. Avšak stáva sa, že zamestnávatelia sa uchyľujú i k postupom, ktoré sú na hranici zákona alebo ho dokonca porušujú.

Ako môže zamestnávateľ postupovať, aby zmenšil svoje bremeno povinností voči zamestnancom? Čo mu povoľuje zákon? V článkoch z tejto sekcie si postupne ukážeme ako to zamestnávatelia riešia a či je to v poriadku.

 

Možno ešte iný pohľad na tento problém môže byť psychologický. Ak zamestnávateľ nemá prácu, je to nepríjemná a ťažká situácia, ktorá môže vyústiť do konfliktu, ktorý nie je riešiteľný.

Pohľad zamestnávateľa

Zamestnávateľ zamestnáva pracovníkov s predpokladom, že ich práca prinesie zamestnávateľovi zisk. Inými slovami zamestnanec svojou prácou MUSÍ zarobiť viac peňazí, než on sám dostane.

  • Zamestnanec musí zarobiť na svoju čistú mzdu.
  • Na svoje dane, zdravotné a sociálne poistenie (to je spolu porobne vysoká čiastka, ako čistá mzda)
  • Na to, čo svojou prácou minie, čo potrebuje. Napríklad vybavenie kancelárie, pracovný odev, spotrebované pohonné hmoty, počítač, energie a podobne.
  • Na zisk pre majiteľa firmy.

Ak majiteľ firmy chce zarobiť peniaze (to je, akosi samozrejme zmyslom podnikania) musí investovať. Zaplatí za vybavenie, stroje, zamestnancov, energiu,autá... S týmto všetkým potom vykonáva činnosť. Niečo predáva, niečo vyrába. V zásade je jedno, čo. Po zrátaní za určité obdobie však musí mať firma na účte viac peňazí, ako do toho vložila.

Ak sa však vinou hospodárskej krízy, zlým riadením prestane dariť alebo z akýchkoľvek dôvodov prestane dariť dosahovať zisk, firma je v problémoch. Zamestnávateľ, či majiteľ firmy môže síce chvíľu platiť zamestnancov "zo svojho", v nádeji, že neskôr firma znova začne zarábať. No to sa nedá donekonečna.

Ak určitá pracovná pozícia neprináša firme finančný zisk skôr, alebo neskôr sa zvyčajne zruší. Pre zamestnávateľa je nezmyselné platiť pracovné miesto, ktoré pre firmu nemá význam. Pre zamestnanca je to možno kruté, ale tak sú rozdané karty.

Pohľad zamestnanca

Zamestnanci sa často nezaujímajú o to, ako sa darí firme. Majú svoje pracovné miesta, mzdu a pocit akej – takej istoty, že ich pracovné miesto je pomerne stabilné. S takýmto prístupom sa zaujímajú o to, aké výhody im firma poskytne, niekedy dokonca aj špekulujú, ako sa uliať z práce ako si na firemný účet zatelefonovať a podobne.

Pokiaľ máte pracovné miesto, skúste sa zaujímať, či svojou prácou pre firmu zarábate. Priamo, alebo nepriamo. Ak totiž pracujete naplno a viete, že vaša činnosť predstavuje pre firmu príjem, potom je vaše pracovné miesto pomerne bezpečné. Akokoľvek sa z médií valia informácie o nezamestnanosti a prepúšťaní, kvalitných ľudí je stále málo.

Ochotní, schopní zamestnanci si prácu nájdu vždy – zarobia si na seba.

A tak ak máte pocit, že pracujete vo firme, kde sa pod vami trasie stolička, vždy si klaďte otázku, či vašou prácou prinášate zisk. Ak nie, hľadajte spôsob, ako by ste to mohli spraviť, aby ste zisk pre firmu dosiahli. To, že firma krachuje je často spoluspôsobené aj tým, čo robia zamestnanci, nakoľko schopných manažérov firma má.

Pokiaľ máte pocit, že pracujete na potápajúcej sa lodi, radšej sa porozhliadnite po inej firme. Je to výhodnejšie, než následne zápasiť so znižovaním mzdy a neistotou.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode