PRÁVNE PORADENSTVO PRE INVESTOROV

EUROPA

 

* Bankové právo
    
* Obchodné právo
    
* Capital Market
    
* Občianske právo
    
* Obchodné právo
    
* Stavebný právo
    
* Zmluvné právo
    
* Autorský zákon
    
* Kopyrovanie Trestné právo
    
* Právo obchodných spoločností
    
* Vymáhanie pohľadávok
    
* Distribúcia zákon
    
* Zákon o zamestnanosti
    
* Rodinné právo
    * Konkurzné právo
    
* Poistné právo
    
* Právo duševného vlastníctva
    
* Medzinárodné právo
    
* IT právo
    
* Zákon o následníctva
    
* Zákon nájmu a prenájmu
    
* Súdne konanie
    * Právo nehnuteľností
    
* Zákon o dani
    
* Zákon priemyslu a obchodu
    
* Práva ochrannej známky


 


...........Právne poradenstvo
Právne poradenstvo

Vďaka širokej škále schopností a rozsiahle skúsenosti sú k dispozícii prostredníctvom našej praxi sme schopní ponúknuť komplexné poradenstvo a značnú podporu v mnohých oblastiach práva.

   

Viac informácii o kontaktoch pri záujme spolupracovať z Monostav

 

Kotrbčík Richard


Právnici
Michael Rainer
Právnik Chiara Bahrig
Právnik

Annette Bröhl
Právnik Stephanie Ersfeld-Friedenstab
Právnik

Marc Klaas
Právnik Dr Gerhard Lenzen
Právnik

Spyridon Papadopoulos
Právnička Claudia Susann Schneider
Právnik

Pani Vieten
Právnik
 


Miesta

Berlin, Nemecko
Tel.: +49.................

Email:.....................
  


Tel. +49................
Düsseldorf

Nemecko

Tel.: 49 

Email:...................
Hamburg

 

...............je medzinárodná advokátska kancelária s právnikmi a daňovými poradcami špecializujúca sa na obchodné právo, obchodné právo a právo obchodných spoločností. Naši právnici právny zástupca obchodné a priemyselné podniky a korporácie, rovnako ako združenie, malé a stredné podniky a súkromné ​​osoby po celom svete z našich kancelárií v Kolíne nad Rýnom, Berlín, Bonn, Düsseldorf, Hamburg, Mníchov, Nemecko. Znalosti a skúsenosti.

Reagujú na vaše potreby s personalizované služby sú našou prioritou ............., a klienti sa môžu spoľahnúť na našu kompletnú záruku integrity a záväzok k ich záujmy vo všetkých dobách. Naším cieľom je pracovať smerom k vášmu úspechu. Spoľahlivý a odhodlano.

................... poskytuje komplexné znalosti potrebné predovšetkým pre Incestorov a investície v dnešnom neustále sa meniacom a rozširujúcom sa globálneom trhu - Právne poradenstvo a daňové poradenstvo. S cieľom získať kľúčovú konkurenčnú výhodu, je nutné získať vynikajúce, dobre rady založenej na analýze a optimalizácii dostupných právnych, daňových a ekonomických príležitostí. Proaktívnych a mnohotvárných oblastí.

 

Naša filozofia

Sme pyšní na to, že sme klientsky orientovaný poskytovateľ služieb. Najlepšie záujmy našich klientov zistime, každý váš pohyb. S našou oddanostou spoľahlivým, individuálným poradenstvom sme schopný vyvíjať vlastné interdisciplinárné a komplexné riešenie.

..............má prístup ku kompletnej rade integrovaných a komplexných poradenskéých skúsenosti vo svojej profesii, od daňového poradenstva právne poradenstvo a manažérske poradenstvo. ..............je teda schopná ponúknuť pevné a dobre vyvážený úspech orientovaný na riešenie národných a medzinárodných spoločností, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, priemyselné odvetvia alebo zložitosť otázok. Staroslivo zvážiť všetky aspekty podnikania na základe našej vynikajúcich odborných znalostí a rozsiahle skúsenosti.

Sme schopní vytrvalo a dôsledne pokračovať v rozvoji našich skúseností od založenia našej praxi viac ako 30 rokmi. Dnes náš tím odborníkov zloženej z profesionálov a všetci naši zamestnanci pracujú pre vás od našich kancelárií v Kolíne nad Rýnom, Berlíne, Bonne, Düsseldorf, Hamburg a Mníchov.

 

daňové poradenstvo

Našou hlavnou oblasťou pôsobnosti v tejto oblasti je poradenstvo v oblasti daňovej štruktúry, ale sme tiež na vašej strane, ak by ste chceli vypracovať daňový doklad, alebo ak potrebujete poradenstvo o dani z dedičstva, dani z prevodu majetku alebo daň.

Sme schopný vytvoriť kompletné daňové priznania pre spoločnosti, nezávislých a súkromných osôb a hodnotiť svoje daňové výmery. V prípade sporu alebo tvrdenie, odvolacie konania, budeme uplatňovať svoje práva na súde.

Okrem toho tiež vám pomôžeme pri príprave daňových kontrol. Sme tu pre Vás o radu a pomoc, ak chcete vytvoriť dobrovoľné vyhlásenie, my vás budeme zastupovať v prípadoch vyšetrovania pre daňové trestné činy.

     * Pristúpenie dane
     * Účtovníctvo
     * V Ročná účtovná závierka
     * Obchodné poradenstvo
     * Obchodné závierka
     * Daň dedičská     * Medzinárodné daňové právo / Účtovníctvo
     * Mzdové účtovníctvo
     * Daňový audit
     * Daňové priznanie
     * Daňové plánovania
     * Daň výkazníctva

klienti

Ponúkame naše skúsenosti pre širokú škálu klientov. ................... radí obchodné a priemyselné spoločnosti a korporácie, súkromné ​​osoby, združenia a spoločnosti na všetkých daňových a právnych otázok. Medzinárodných klientov alebo nemeckých klientov s obchodnými záujmami v zahraničí,spoľahlivosť využívať naše medzinárodné know-how.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode