Etický Kódex

Etický kódex
Ako členovia https://www.linkedin.com , sme sa dodržiavať tento kódex správania.
 
Uznanie významu našich investícií a súvisiace činnosti ovplyvňuje živobytie druhých, a pri prijímaní osobné povinnosť našich kolegov a komunít, v ktorých pôsobí, sa týmto zaväzujeme k najvyššej etické a profesionálne jednanie a súhlasíme s tým, že každý člen združenia sa očakáva, že bude v súlade s týmto kódexom správania.
 
Člen, pokiaľ ide o akékoľvek takéto investície, alebo súvisiace činnosti, v ktorých člen je skutočný alebo potenciálny investor, alebo poradca, v súlade s nasledujúcimi normami správania:
 
Poslanci konajú čestne, integritu, dôstojnosť, za usilovnosť a v dobrej viere, aby si zaslúžili dôveru svojich rovesníkov a komunity.
Poslanci konajú čestne, spravodlivo a bez diskriminácie voči všetkým jednotlivcom v komunite.
Členovia majú povinnosť byť etický v úsudku a v rokovaní.
Členovia neprijmú nepatričné ​​výhody svojho postavenia ako skutočného alebo potenciálneho investora, alebo poradcu.
Členovia, ak je to vhodné, prijímajú primerané opatrenia na informovanie seba, svojich vrstovníkov, ich portfóliové spoločnosti a ich poradcovia, sociálnych, ekologických, ekonomických a iných možných dôsledkoch, ktoré môžu vzniknúť z ich akcií.
Členovia nebudú robiť zneužívanie informácií získaných ako skutočné alebo potenciálnym investorom, alebo poradca.
Členovia budú bezodkladne a riadne spravovať akémukoľvek konfliktu záujmov, ktoré môže nastať.
Dôverné informácie členov získané v priebehu posudzovania, poradenstvo o investície anjela ostáva vo vlastníctve osoby alebo spoločnosti, od ktorej bol získaný, a to je nevhodné pre členov zverejniť, alebo umožniť, aby sa priznal, že dôverné informácie , ibaže by zverejnenie bolo schválené touto spoločnosťou alebo osobe, od ktorej informácie sú uvedené, alebo je požadované zákonom.
Poslanci sa nebudú podieľať na rokovaniach, ktoré by mohla zdiskreditovať ich anjelských investícií, ich rovesníkmi, alebo združenia.
Členovia majú povinnosť, za všetkých okolností, v súlade s duchom, rovnako ako list, zákona a so zásadami tohto kódexu. Členovia nebudú pomáhať alebo vyvolavať porušenie tohto predpisu a musia podporovať tých, ktorí sa snažia podporovať Kódex, ak ste vyzvaný, alebo ste v pozícii, aby ste tak urobili.
Členovia okamžite reagujú, plne a úprimne sa donhodnú z partnérom Investorom . Všetky informácie zhromaždené vo výskume, ktoré www.monostav.webnode.sk, alebo jeho poverenia agenta, sa bude zaobchádzať v súlade s týmto kódexom, na ochrane osobných údajov a prezentované výsledky výskumu ako anonymný, agregovaných údajov.
 

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode