Urbar - čo s Urbarom,ktorý neprešiel v reštitúcii?

Vlastníctvo urbárskeho majetku je také isté, ako hocijakého iného. Je tam rozdiel v počte spoluvlastníkov a v tom, že konajú spoločne. Keďže je založené a aj je funkčné urbárske spoločenstvo, pýtaj vysvelenie od členov výboru. Oslov niekoho, kto bol pri tom, keď žiadali o navrátenie pozemkov.
Je možné požiadať o dodatočné vrátenie, no terajší vlastník môže namietať premlčanie. Žiadosť musí podať urbárske spločenstvo.
Ak sú pozemky naozaj vo vlastníctve družstva, lebo prax bola taká, že pozemky malo družstvo boli iba v užívaní. No samozrejme, mohlo byť aj inak.

Copyright © 2010 Monostav všetky práva vyhradené,Richard Kotrbčík

Tvorba webu zdarmaWebnode